Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej

Szkoła z perspektywą!

logo

(68) 387 47 61

sekretariat@zsp2-nitki.pl

ul. Wrocławska 33A

67-100 Nowa Sól

sekretariat

7:30 - 15:30

logo

(68) 387 47 61

sekretariat@nitki.edu.pl

ul. Wrocławska 33A

67-100 Nowa Sól

sekretariat

7:30 - 15:30

Matura

Edukacja

Edukacja jest, być może, najwyższą formą szukania Boga.

Gabriela Mistral

2017-03-12T12:23:28+01:00

Gabriela Mistral

Edukacja jest, być może, najwyższą formą szukania Boga.

Rozum

Nauka to pokarm dla rozumu.

Lew Tołstoj

2017-03-12T12:27:51+01:00

Lew Tołstoj

Nauka to pokarm dla rozumu.

Wiedza

Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.

Ludwik Pasteur

2017-03-12T12:29:00+01:00

Ludwik Pasteur

Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.

Mądrość

Nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym.

Heraklit z Efezu

2017-03-12T12:30:53+01:00

Heraklit z Efezu

Nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym.

Heroizm

Nauka jest najlepszą drogą do tego, żeby ducha ludzkiego uczynić heroicznym.

Giordano Bruno

2017-03-12T12:34:09+01:00

Giordano Bruno

Nauka jest najlepszą drogą do tego, żeby ducha ludzkiego uczynić heroicznym.

Bogactwo

Biedny jest tylko ten, kto nie ma wiedzy.

Talmud

2017-03-12T12:42:07+01:00

Talmud

Biedny jest tylko ten, kto nie ma wiedzy.

Dobro

Ludzie z natury dobrzy pragną wiedzy.

Leonardo da Vinci

2017-03-12T12:43:20+01:00

Leonardo da Vinci

Ludzie z natury dobrzy pragną wiedzy.

Dążenie

Nie wstyd nie wiedzieć, lecz wstyd nie pragnąć swojej wiedzy uzupełnić.

Feliks Chwalibóg

2017-03-12T12:44:23+01:00

Feliks Chwalibóg

Nie wstyd nie wiedzieć, lecz wstyd nie pragnąć swojej wiedzy uzupełnić.

Odkrycie

Wiedza jest najbardziej wartościowym towarem na świecie. Każde nowe odkrycie czyni nas bogatszymi.

Kurt Vonnegut

2017-03-12T12:45:29+01:00

Kurt Vonnegut

Wiedza jest najbardziej wartościowym towarem na świecie. Każde nowe odkrycie czyni nas bogatszymi.

Majątek

Wiedza – to majątek, którego złodziej nie ukradnie, ale i którego w spadku się nie otrzymuje.

Władysław Grzeszczyk

2017-03-12T12:46:38+01:00

Władysław Grzeszczyk

Wiedza – to majątek, którego złodziej nie ukradnie, ale i którego w spadku się nie otrzymuje.

Maturzysto - To trzeba wiedzieć!

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych.

Które egzaminy są obowiązkowe?

  • Musisz przystąpić do egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Przedmiotami obowiązkowymi są język polski, matematyka i język obcy nowożytny (np. angielski, niemiecki, francuski). Dodatkowo absolwenci szkół i oddziałów, w których naucza się języków mniejszości narodowych, przystępują do egzaminu z języka danej mniejszości.
  • Musisz przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
  • Musisz przystąpić do egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Obowiązkowo musisz zdać egzamin pisemny z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Oprócz tego możesz podejść do egzaminów pisemnych z jeszcze pięciu innych przedmiotów dodatkowych, czyli w sumie możesz maksymalnie zdawać sześć egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Pierwsza przymiarka do egzaminów maturalnych czeka Cię już w pierwszym miesiącu nauki w ostatniej klasie.

Do 30 września musisz wypełnić, podpisać i złożyć do dyrektora szkoły wstępną deklarację maturalną. Dyrekcja szkoły wyda Ci jej kopię. Kolejne miesiące to czas na zastanowienie się, czy jesteś pewien dokonanych wyborów, oraz wprowadzenie ewentualnych zmian. To okres gorących dyskusji z przyjaciółmi, rodzicami i samym sobą na temat planów dotyczących dalszej nauki. Wahać się jest rzeczą ludzką. Termin podjęcia ostatecznych decyzji upływa na początku lutego.

Do 7 lutego należy bowiem złożyć ostateczną deklarację wyboru przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. Jeśli do tego dnia nie zgłosisz żadnych poprawek, 8 lutego Twoja wstępna deklaracja automatycznie stanie się deklaracją ostateczną.

Poniżej prezentujemy linki, które pomogą przygotować Ci się do matury.

O egzaminie:

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/o-egzaminie/

Podstawa programowa:

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/podstawa-programowa/

Informatory:

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

Harmonogram, komunikaty i informacje:

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

Arkusze maturalne:

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/przykladowe-arkusze/

Wyniki:

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/wyniki/

Próbny egzamin:

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/probny-egzamin/

Karty wzorów:

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/karty-wzorow-na-egzamin-z-matematyki-biologii-chemii-i-fizyki/

Materiały dla uczniów i nauczycieli:

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/