Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej

Szkoła z perspektywą!

logo

(68) 387 47 61

sekretariat@zsp2-nitki.pl

ul. Wrocławska 33A

67-100 Nowa Sól

sekretariat

7:30 - 15:30

logo

(68) 387 47 61

sekretariat@nitki.edu.pl

ul. Wrocławska 33A

67-100 Nowa Sól

sekretariat

7:30 - 15:30

Egzamin zawodowy

Edukacja

Edukacja jest, być może, najwyższą formą szukania Boga.

Gabriela Mistral

2017-03-12T12:23:28+01:00

Gabriela Mistral

Edukacja jest, być może, najwyższą formą szukania Boga.

Rozum

Nauka to pokarm dla rozumu.

Lew Tołstoj

2017-03-12T12:27:51+01:00

Lew Tołstoj

Nauka to pokarm dla rozumu.

Wiedza

Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.

Ludwik Pasteur

2017-03-12T12:29:00+01:00

Ludwik Pasteur

Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.

Mądrość

Nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym.

Heraklit z Efezu

2017-03-12T12:30:53+01:00

Heraklit z Efezu

Nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym.

Heroizm

Nauka jest najlepszą drogą do tego, żeby ducha ludzkiego uczynić heroicznym.

Giordano Bruno

2017-03-12T12:34:09+01:00

Giordano Bruno

Nauka jest najlepszą drogą do tego, żeby ducha ludzkiego uczynić heroicznym.

Bogactwo

Biedny jest tylko ten, kto nie ma wiedzy.

Talmud

2017-03-12T12:42:07+01:00

Talmud

Biedny jest tylko ten, kto nie ma wiedzy.

Dobro

Ludzie z natury dobrzy pragną wiedzy.

Leonardo da Vinci

2017-03-12T12:43:20+01:00

Leonardo da Vinci

Ludzie z natury dobrzy pragną wiedzy.

Dążenie

Nie wstyd nie wiedzieć, lecz wstyd nie pragnąć swojej wiedzy uzupełnić.

Feliks Chwalibóg

2017-03-12T12:44:23+01:00

Feliks Chwalibóg

Nie wstyd nie wiedzieć, lecz wstyd nie pragnąć swojej wiedzy uzupełnić.

Odkrycie

Wiedza jest najbardziej wartościowym towarem na świecie. Każde nowe odkrycie czyni nas bogatszymi.

Kurt Vonnegut

2017-03-12T12:45:29+01:00

Kurt Vonnegut

Wiedza jest najbardziej wartościowym towarem na świecie. Każde nowe odkrycie czyni nas bogatszymi.

Majątek

Wiedza – to majątek, którego złodziej nie ukradnie, ale i którego w spadku się nie otrzymuje.

Władysław Grzeszczyk

2017-03-12T12:46:38+01:00

Władysław Grzeszczyk

Wiedza – to majątek, którego złodziej nie ukradnie, ale i którego w spadku się nie otrzymuje.

Jesteś w ostatniej klasie technikum, musisz podjąć decyzję, czy przystąpisz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, nazywanego egzaminem zawodowym, czy nie. Egzamin nie jest przecież obowiązkowy. Jeśli przystąpisz do egzaminu zawodowego i go zdasz, będziesz w przyszłości mógł się legitymować dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie, który wybrałeś, jeżeli nie – będziesz miał tylko świadectwo ukończenia szkoły. Dyplom otworzy ci drogę do przyszłej kariery, będziesz bardziej konkurencyjny niż kolega, który ma tylko świadectwo ukończenia szkoły. Uzyskasz także Europass), dodatek do dyplomu, taki sam, jaki uzyskują absolwenci w innych krajach Unii Europejskiej. Będziesz miał dyplom, który otworzy ci drogę do uznania twoich kwalifikacji we wszystkich krajach UE. Decyzja należy do ciebie. Masz oczywiście świadomość, że w tym samym momencie musisz również podjąć decyzję, czy przys­tąpisz do matury. Egzamin maturalny także nie jest egzaminem obowiązkowym. Jeśli zdasz maturę… Zatem musisz odpowiedzieć na pytania: czy przystąpić do obu egzaminów, czy do jednego? Czy dasz radę? Czy warto?

Jeśli masz więcej pytań, na pewno poniższe linki będą pomocne.

O egzaminie:

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/strona-o-egzaminie/

Informatory:

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

Arkusze CKE:

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/

Harmonogram, komunikaty i informacje:

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

Wyniki:

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/wyniki-2/

Klucze odpowiedzi:

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/klucze-odpowiedzi/

Opłata za egzamin zawodowy

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od 1 września 2015 r., zgodnie z przepisami:
– ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
– rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczególowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r., poz. 673),
– rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 188 ze zm.)
odpłatność za egzamin potwierdzajacy kwalifikacje w zawodzie dotyczy:

1) uczniów bedących młodocianymi pracownikami
(opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
2) osób, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych
(opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
3) osób, ktore przystępują do egzaminu eksternistycznego zawodowego
(opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
4) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych
    (opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
5) osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe
(opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny).

Zgodnie z ww. przepisami wysokość opłaty za obie części egzaminu zawodowego – wynosi obecnie 173,20 zł.
z czego:

– za część pisemną egzaminu – 1/3 ww. kwoty – to jest 57,73 zł.,
– za część praktyczną egzaminu – 2/3 ww. kwoty – to jest 115,47 zł.

          Opłatę za egzamin zawodowy należy wnieść na rachunek bankowy OKE w Poznaniu

NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu,   21 1010 1469 0049 0722 3100 0000 

W tytule przelewu należy podać:
– imię i nazwisko zdającego,
– nazwę kwalifikacji,
– termin egzaminu,
np. Joanna Kowalska, A.18, sesja czerwiec-lipiec 2017.

W przypadku wpłaty zbiorczej (tj. za kilku zdających), należy dodatkowo przesłać na adres e-mail imienny wykaz zdających – w sposób opisany powyżej.

Dowód wniesienia opłaty składa się w OKE w Poznaniu nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego.