Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej

Szkoła z perspektywą!

logo

(68) 387 47 61

sekretariat@zsp2-nitki.pl

ul. Wrocławska 33A

67-100 Nowa Sól

sekretariat

7:30 - 15:30

logo

(68) 387 47 61

sekretariat@nitki.edu.pl

ul. Wrocławska 33A

67-100 Nowa Sól

sekretariat

7:30 - 15:30

CZAS NA ŚNIADANIE BIZNESOWE

27 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli odbyło się Śniadanie Biznesowe. To wspólna inicjatywa Starostwa Nowosolskiego i „Nitek”, której głównym celem była dyskusja na temat pozyskania absolwentów gimnazjów dla zawodów rzemieślniczych.
Spotkanie zgromadziło wielu lokalnych pracodawców, przedstawicieli starostwa, delegacji Powiatowego Urzędu Pracy, Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, nowosolskich cechów oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli.

Zanim doszło do wymiany wiedzy i poglądów na temat problemów lokalnego rynku pracy i młodocianych pracowników, wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z doskonałego śniadania przygotowanego przez pracowników i uczniów kształcących się w zawodzie kucharza, piekarza i cukiernika z „Nitek”.
Następnie uczestnicy usłyszeli o inwestycjach w ramach projektu modernizacji szkolnictwa zawodowego realizowanego przez Starostwo Nowosolskie w szkołach ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Była też okazja do zapoznania się z barometrem zawodów na 2018 r. dla powiatu i województwa lubuskiego, z którego jednoznaczne wynika, że praktycznie każdy fachowiec niezbędny w zakładach usługowych jest na wagę złota. To był doskonały wstęp do dyskusji o potrzebie i sposobach pomocy w wyborze przyszłego zawodu absolwentom gimnazjów.
W dalszej kolejności w dyskusję włączyli się przedstawiciele „Nitek” i pracodawcy zajmujący się kształceniem młodocianych pracowników. Wspólnie doszli do wniosku, że obecnie największym problemem jest pozyskanie ucznia chcącego rzetelnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki, pragnącego zdobywać praktyczne umiejętności dające mu doskonały start w życie zawodowe. W związku z tym pracodawcy niezależnie od ustawowych kwot wynagradzania młodocianych pracowników deklarują większe wsparcie finansowe za prawidłowo realizowaną praktykę.
Dodatkowo, wszyscy chętni uczniowie wraz z rodzicami przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie wyboru swojej ścieżki zawodowej, będą mogli brać udział w projekcie drzwi otwartych u pracodawcy i spędzić u niego, po wcześniejszym umówieniu, także za pośrednictwem szkoły, określoną liczbę godzin, by zapoznać się ze specyfiką danego zawodu.
Kolejnym wnioskiem wspólnej dyskusji jest zorganizowanie profesjonalnej kampanii promującej poszczególne zawody z wykorzystaniem wszelkich portali społecznościowych. Chodzi przede wszystkim o nową odsłonę zawodów, które dziś wydają się nieatrakcyjne dla młodych ludzi. Współcześnie specjalista od projektowania i wyrobu odzieży to przede wszystkim fachowiec posługujący się programami komputerowymi, elektronicznymi maszynami pozwalającymi na twórczą i efektywną pracę. Podobnie jest z zawodami takimi jak piekarz, cukiernik, tapicer, stolarz, fryzjer, sprzedawca czy mechanik samochodowy. Trzeba o tym mówić i pokazywać, by walczyć z niesłusznymi stereotypami.
Finałem spotkania było podpisanie umów partnerskich między Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli a pracodawcami. Udało się pozyskać do bliskiej współpracy firmę Jadik producenta krzeseł i foteli, która chce kształcić praktycznie tapicerów i jest gotowa podwoić swoim uczniom kwotę wynagrodzenia wynikającego z ustawy, czyli w klasie pierwszej uczeń może otrzymywać ponad 300 zł wynagrodzenia a w trzeciej ponad 400 zł.
Kolejną firmą jest High Type, nowosolskie przedsiębiorstwo produkujące doskonałej jakości odzież sportową. Będzie wspierać szkołę w promocji technika stylisty i przemysłu mody, pokazywać, że współcześnie twórca odzieży to przede wszystkim człowiek pracujący z komputerem i maszynami elektronicznymi. Kolejnymi partnerami w kształceniu i promocji zostali także: „Auto-Elektryk” Jana Żurowskiego, PSB „Mrówka”, Piekarnia-cukiernia „Kleszczewscy”.
Uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć uczestniczenia w takich spotkaniach cyklicznie.