Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej

Szkoła z perspektywą!

logo

(68) 387 47 61

sekretariat@zsp2-nitki.pl

ul. Wrocławska 33A

67-100 Nowa Sól

sekretariat

7:30 - 15:30

logo

(68) 387 47 61

sekretariat@nitki.edu.pl

ul. Wrocławska 33A

67-100 Nowa Sól

sekretariat

7:30 - 15:30

Author: informatyk

W październiku „Nitki” brały udział w realizacji projektu Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji. Tematem przewodnim było kształcenie zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach. W ramach działań nasze dziewczyny pod opieką Pani Renaty Czyżak cały dzień spędziły w niemieckim Guben. Tam miały okazję zwiedzić i poznać zasady funkcjonowania niemieckich przedsiębiorstw. Z bliska przyglądały się procesom produkcyjnym obowiązującym […]
Czytaj więcej
Uwaga! W dniu 16 października przypada Światowy Dzień Walki z Głodem. Z tej okazji Polski Czerwony Krzyż organizuje wiele akcji mających na celu promocję działań przeciw marnotrawieniu żywności oraz uświadomienie młodzieży o konieczności pomocy osobom głodującym. W tym dniu na terenie naszej szkoły zostanie przeprowadzona zbiórka pieniędzy na rzecz zakupu żywności dla dzieci uczęszczających do Świetlicy PCK. Nie bądź obojętny, […]
Czytaj więcej
UWAGA!!!!!!! Egzamin maturalny w „starej” formule jest przeprowadzany po raz ostatni w 2019 r. dla absolwentów liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników uzupełniających. Absolwenci ww. typów szkół, którzy nie zdadzą egzaminu będą zobowiązani do zdawania egzaminu w nowej formule w pełnym zakresie.
Czytaj więcej
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 1457) i § 78 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223 ze zm.) – egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i […]
Czytaj więcej
– dotyczy absolwentów szkół zlikwidowanych oraz osób, które uzyskały lub uzyskają po zakończeniu zimowej sesji egzaminacyjnej świadectwa ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z § 33 „nowego” rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczególowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 959) – obowiązują następujące […]
Czytaj więcej
W dniu 28 września odbył się w naszej szkole powiatowy konkurs historyczny. W drużynowych zmaganiach najlepsza okazała się młodzież z ZSP 4 w Nowej Soli. Drugie miejsce przypadło drużynie z CKZiU Elektryk, miejsce na podium uzupełnił zespół z LO. Gospodarz turnieju – ekipa NITEK była „bardzo gościnna” i minimalnie przegrała walkę o podium. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy I Abs: […]
Czytaj więcej
Gdyby ktoś chciał sam spróbować sił w naszym konkursowym teście językowym, to adres; http://zsp2-nitki.pl/moodle user: Test pass: Test2018! Platforma moodle powstała z inspiracji pana M.Batora. Niestety w tamtych czasach nasz serwer nie spełniał wymogów umożliwiających instalację. Testy tworzyłem po części na potrzeby konkursu, a po części żeby pokazać nauczycielom, co można. Można więcej niż pokazałem! Nie spodziewam się zainteresowania, ale […]
Czytaj więcej
    W dniu 27 września 2018 r. odbył się w naszej szkole konkurs językowy pt. „Jeden z dziesięciu” w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków. Dokładnie dziesięciu uczniów z klas 3 Awz, 2 Bbs oraz 2 Cbs przystąpiło do pięciu konkurencji. W pierwszej kolejności zawodnicy mieli za zadanie napisać w j. angielskim lub niemieckim, jakimi językami ojczystymi posługują się mieszkańcy […]
Czytaj więcej
Wyjazd do Kina w Zielonej Górze. Dojazd pociągiem, koszt filmu 15 złotych od osoby. Wszelkie informacje w bibliotece szkolnej. Najpóźniej do poniedziałku czyli do 01 października. We wtorek, 02 października, jest tylko 15 miejsc, 03 październik 30 miejsc
Czytaj więcej