Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej

Szkoła z perspektywą!

logo

(68) 387 47 61

sekretariat@zsp2-nitki.pl

ul. Wrocławska 33A

67-100 Nowa Sól

sekretariat

7:30 - 15:30

logo

(68) 387 47 61

sekretariat@nitki.edu.pl

ul. Wrocławska 33A

67-100 Nowa Sól

sekretariat

7:30 - 15:30

„Wybierz zawód-zaplanuj swoją przyszłość”

14 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli odbyło się spotkanie doradców zawodowych z cyklu „Wybierz zawód-zaplanuj swoją przyszłość”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Soli, Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli, Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Audit Doradztwo Personalne oraz doradcy zawodowi ze szkół nowosolskich oraz ze szkół z Konotopu, Kolska, Nowego Miasteczka, Siedliska. Głównym celem spotkania było przedstawienie nowej struktury szkolnictwa zawodowego obowiązującej od 1 września 2017 oraz dyskusja mająca na celu wypracowanie wspólnej strategii działania, której efektem ma być ułatwienie uczniom i ich rodzicom podejmowanie świadomej decyzji dotyczącej przyszłego zawodu i konstruktywnego planowania przyszłości młodego człowieka w dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Dotarcie do świadomości rodziców i zwrócenia ich uwagi na ich współudział w wyborach ścieżki kształcenia. W pierwszym wystąpieniu przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła obecną sytuację na lokalnym rynku pracy, zwracając szczególną uwagę na możliwości zatrudnienia wśród osób posiadających wykształcenie zawodowe. W dalszej części spotkania przedstawione zostały zmiany w systemie oświatowym dotyczące funkcjonowania branżowych szkół I i II stopnia. Istotną rzeczą była również dyskusja na temat wprowadzenia doradztwa zawodowego do szkół podstawowych. Ważnym głosem w dyskusji było wystąpieniu przedstawicielki Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, która przedstawiła strukturę funkcjonowania sieci doradców zawodowych na terenie powiatu nowosolskiego. Spotkanie było początkiem kolejnych działań podejmowanych w celu stworzenia optymalnych rozwiązań, będących wypadkową oczekiwań uczniów ich rodziców kontekście zmian w systemie edukacji oraz potrzeb rynku pracy, przez pryzmat bliższej i dalszej przyszłości.